De mens in succesvolle interim opgaven

W5H in succesvolle interim opgaven

De mens in succesvolle interim opgaven

W5H in succesvolle interim opgaven

De mens in succesvolle interim opgaven

W5H in succesvolle interim opgaven

De mens in succesvolle interim opgaven

W5H in succesvolle interim opgaven

De mens in succesvolle interim opgaven

W5H in succesvolle interim opgaven

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4
  • slide 5
false
10
10
fade
4
1

 

 

 

W5H

W5H is de internationaal gehanteerde methodiek om een analyse- of ontwerpproces volledig en gekaderd te laten plaatsvinden. Kern is dat aannames doen uit den boze is. Het is om die reden dan ook de naam van de organisatie die staat voor kwalitatief Project en Interim-Management.


W5H voegt aan standaard projectmanagement, waarbij de focus ligt op Budget, Deliverables en Time, drie essentiële dimensies toe.

• duidelijke en volledige scoping
• de mens
• interdisciplinaire factor

.

De Mens

In projecten wordt de inhoudelijkheid (meetbaar, tastbaar en zichtbaar) te vaak leidend gemaakt en wordt de mens(elijke) factor te weinig gemanaged. Dit terwijl juist de betrokkenen en de betrokkenheid de kern zijn voor een succesvol project.

Wie zijn de betrokkenen en in welke rol? (welke disciplines zijn betrokken en hebben welke impact en belangen).
Succesvol projectmanagement is dan ook verder kijken dan de standaard Project KPI’s.

 

lees verder... 

 


 

Project management

Project management is het geheel van initiëren, beheersen en implementeren van projecten.

De factor mens, zowel aan de participerende als aan managementzijde, is een onderschatte succes factor. Het is de mens die grote invloed heeft op  Lees verder...

.

Project Management - W5H - Johan Hoeksma

Interim management

Interim (vrij vertaald ‘tijdelijke’) manager met inzet voor een specifiek en/of tijdelijk karakter.

Interim opdrachten hebben een diversiteit aan hun oorsprong, maar hebben ook een ding gemeen, 'de mens'. Veelal wordt een directie-, management- of projectpositie tijdelijk ingevuld door een interim manager.   Lees verder...

.

Interim Management - W5H - Johan Hoeksma

W5H Methodiek

Na een gedegen analyse volgt de uitvoering- of actiefase. Maar hoe volledig is de analyse fase geweest?

W5H is de methode, waarbij de randvoorwaarden en kaders door middel van een 5-tal 'W' vragen worden bepaald. De methode wordt Internationaal gehanteerd in diverse dienstverlening branches, maar bijvoorbeeld ook bij defensie.    Lees verder...

.

W5H Workshop - W5H - Johan Hoeksma