W5H Methodiek | Johan Hoeksma

Methodisch en volledig

W5H Methodiek | Johan Hoeksma

Methodisch en volledig

Methodisch en volledig

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
false
10
10
fade
8
1

W5H Methodiek

Na een gedegen analyse-, haalbaarheid-, engineering- en aanbestedingsfase volgt de constructie en implementatiefase. Maar hoe volledig is de analyse fase geweest? Zijn de doelen SMART en de risico’s benoemd? Onzekerheden, aannames en onvoorziene risico’s veroorzaken Scope Creep en hebben impact op het projectresultaat.

 

Methodisch & volledig

W5H is een praktische en efficiënte methode, waarbij de doelstellingen, randvoorwaarden, kaders en risico’s middels 'W' vragen worden beantwoord. De W5H methode wordt Internationaal gehanteerd, o.m. in diverse dienstverlening branches, journalistiek, maar bijvoorbeeld ook bij defensie.

 

Who, What, Where, When and Why.

Met het doorlopen van de 'W' fase ontstaat een grondige en volledige analyse en voorkomt in latere fase aannamen (= Orientatie of analyse-fase). Op basis van deze 'W' analyse wordt de 'H' fase (= Concept- of Engineeringfase) doorlopen, waarbij telkens getoetst wordt of deze voldoet aan, en valt binnen de kaders van de analyse fase.

 

How

In de 'H' Fase wordt feitelijk richting en inhoud gegeven aan het vraagstuk. 

 

 Wanneer de W5H methodiek?

• Projecten (scope bepaling, oriëntatie, haalbaarheid, engineering)

• Onderzoek (definitie, oriëntatiefase)

• Verbeterprocessen (PDCA - DMIAC)

• Analyse processen

 

Voor Wie

De W5H methode wordt in de praktijk op vele verschillende niveaus in organisaties gebruikt en kan binnen een (project) organisatie in korte tijd aangeleerd worden. Bovendien maakt de methodiek het mogelijk parallelle activiteiten op te starten (over disciplines en verschillende betrokkenen) en de resultaten hiervan eenvoudig te bundelen.